wrz 302014
 

Wsparcie udzielone w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” trafiło do niemal wszystkich rodzin, które złożyły wnioski o pomoc, ale tylko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych została wykorzystana – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Przyczyna? Niepotrzebne zbiurokratyzowanie pomocy.

wrz 302014
 

Ósmy miesiąc roku w zamówieniach publicznych upłynął pod znakiem wakacji. Liczba ogłaszanych przetargów spadła zarówno w relacji rocznej – za co odpowiada głównie ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych – jak i miesięcznej, co jest zjawiskiem sezonowym. Sierpień jest typowym miesiącem urlopowym i wakacje zapanowały również w zamówieniach publicznych – wynika z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl.