lip 242019
 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło wyniki realizacji ustawy przekształceniowej. Wpłynęło już ponad 900 tys. zaświadczeń o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Ministerstwo nie widzi podstaw, by wydłużyć okres realizacji ustawy, o co starały się duże miasta.

lip 242019
 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło wyniki realizacji ustawy przekształceniowej. Wpłynęło już ponad 900 tys. świadczeń o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Ministerstwo nie widzi podstaw, by wydłużyć okres realizacji ustawy, o co starały się duże miasta.