wrz 112019
 

Szybkie wdrożenie pakietu mobilności zwiększy ryzyko poważnych przerw w funkcjonowaniu europejskiego systemu transportu drogowego i osłabi konkurencyjność unijnych przewoźników względem konkurentów spoza UE – wynika z ekspertyzy zleconej przez polskie firmy transportowe.