wrz 232014
 

Według najnowszego raportu BIG, przygotowywanego cyklicznie przez BIG Info Monitor S.A., wynika, że bieżąca wartość Wskaźnika BIG, mierzącego poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wynosi 16 pkt., co w porównaniu z ostatnim badaniem oznacza wzrost o 1,7 pkt. Ciągle jednak niemal 3/4 respondentów badania uważa, że nieterminowe płatności stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej, a 50 procent boryka się z problemem nieterminowego regulowania należności.