wrz 232014
 

Dobre wieści płyną z najświeższych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny – w sierpniu bieżącego roku zanotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia i to zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Skromniejsza niż przed miesiącem okazała się natomiast zgłoszona do urzędów pracy liczba ofert zatrudnienia.