wrz 232014
 

Na rynku rolnym w sierpniu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., spadły ceny prawie wszystkich produktów rolnych w skupie i na targowiskach. Wyższy poziom osiągnęły ceny skupu żyta i jęczmienia. Spadły ceny mleka w skupie, ceny żywca rzeźnego zarówno w skupie, jaki i na targowiskach oraz ceny prosiąt na targowiskach do dalszego chowu.