wrz 272014
 

Rząd rosyjski podpisał porozumienie z władzami Kuby, na mocy którego reaktywowano na wyspie bazę nasłuchu elektronicznego, która była zbudowana jeszcze w okresie Związku Radzieckiego. Porozumienie było konsekwencją ostatniej wizyty prezydenta Putina na Kubie. Centrum wywiadu elektronicznego (SIGINT) zlokalizowano w Lourdes, niedaleko Hawany, 100 km od wybrzeży Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dwóch dekadach zimnej wojny baza służyła radzieckim służbom wojskowym i cywilnym do prowadzenia wywiadu przeciwko USA, ale też jako zamorskie centrum komunikacyjne marynarki wojennej ZSRR.