wrz 152014
 

Główny Urząd Statystyczny już po raz siódmy przeprowadził badanie przedsiębiorstw leasingowych. W badaniu uczestniczyły 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r. działalność leasingową. Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów reprezentowało 11 przedsiębiorstw leasingowych, cztery przedsiębiorstwa zrzeszone były w obu stowarzyszeniach.