wrz 192014
 

Dojrzałość cyfrowa rozumiana jako zwiększanie wydajności firmy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, zainteresowanie nowymi możliwościami technologicznymi, zaangażowanie w rozwój inicjatyw opartych o najnowsze rozwiązania oraz elektroniczne zarządzanie procesami uznawana jest za priorytet przez 77% przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw z Europy i Bliskiego Wschodu. Przeprowadzone na zlecenie Ricoh Europe przez Coleman Parks badania pokazują, że znacząca większość, 71% spośród nich jest pewna, że w ciągu 5 lat osiągną stan cyfrowej dojrzałości.