wrz 132014
 

44 proc. firm na świecie deklaruje, że w ostatnim czasie zdecydowało się wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania mające na celu rozwój zawodowy kobiet (plany rozwoju zawodowego, elastyczność w miejscu pracy, pomoc socjalną). Z drugiej strony, jak wynika z badania „Putting All Our Minds to Work: An Assessment” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte oraz organizację Business and Industry Advisory Committee (BIAC), te zachęty okazują się być niewystarczające – w tym samym czasie w prawie jednej czwartej firm panie zajmujące stanowiska kierownicze, zrezygnowały z pracy.