wrz 072014
 

W ciągu najbliższych sześciu lat udział kobiet w radach nadzorczych dużych firm będzie musiał się powiększyć do 40 procent. Wymaga tego przyjęta przez Parlament Europejski ustawa o parytetach. Czasu pozostało zatem pozostało niewiele, a do zrobienia dość dużo – obecnie panie stanowią zaledwie 18 procent członków rad nadzorczych największych, europejskich firm. Równie ważna jak obecność kobiet w zarządach jest jednak różnorodność – czytamy w raporcie EY „Czas na różnorodność – zwiększanie wydajności rad nadzorczych”.