wrz 282014
 

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wbrew przepisom, przewidującym krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, w praktyce nie są one dotrzymywane. Dodatkowo, odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, popełniane przez rzeczoznawców oraz urzędników.