wrz 302014
 

Wsparcie udzielone w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” trafiło do niemal wszystkich rodzin, które złożyły wnioski o pomoc, ale tylko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych została wykorzystana – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Przyczyna? Niepotrzebne zbiurokratyzowanie pomocy.