wrz 252014
 

Premier Ewa Kopacz zapoznała się z petycją złożoną przez związek zawodowy górników protestujących w Braniewie. Grupa górniczych związkowców przez kilkanaście godzin blokowała tory kolejowe na przejściu granicznym Braniewo-Mamonowo w woj. warmińsko-mazurskim, protestując przeciwko importowi rosyjskiego węgla do Polski. Premier poprosiła Sejm o przyspieszenie prac nad ustawami regulującymi handel węglem.