wrz 102014
 

Pozytywne nastroje polskich pracodawców nieco osłabły – o rychłej poprawie sytuacji gospodarczej przekonanych jest 37 procent przebadanych na potrzeby najnowszej edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP. W porównaniu do ubiegłego kwartału liczba optymistów skurczyła się aż o 9 procent. Nie oznacza to jednak, że jest źle. Wręcz przeciwnie – 2/3 respondentów dobrze lub bardzo dobrze ocenia aktualną sytuację finansową swojej firmy, a już 29 procent mówi o zwiększeniu zatrudnienia, co jest najlepszym wynikiem w całej, pięcioletniej historii badania. Niestety w wynagrodzeniach bez zmian – na podwyżki mogą liczyć tylko nieliczni.