wrz 252014
 

W II kwartale bieżącego roku wzrost gospodarczy w strefie euro sięgnął zera. To najlepszy dowód na wyjątkowo niską dynamikę ożywienia, o którym wspomina się już od dłuższego czasu. Coface przewiduje jednak, że ten rok zakończy się dla Eurolandu na niespełna jednoprocentowym plusie (+0,9), co jest bezsprzecznie dobrą wiadomością, biorąc pod uwagę zeszłoroczny wynik na poziomie -0,4%. Wzrostowy trend znajduje swoje odzwierciedlenie w obniżeniu poziomu ryzyka sektorowego branży metalowej i motoryzacyjnej, które od dłuższego czasu oceniano na „bardzo wysokie”. Obecnie to ryzyko jest „jedynie” wysokie.