wrz 262014
 

Co się stanie, jeśli rosnące zagrożenie ze strony Rosji przerodzi się w rzeczywisty konflikt? Dokładnego scenariusza nie sposób przewidzieć, jednak – jak wynika z badania ZPP przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison – 100 tysięcy firm z sektora MSP jest gotowych utworzyć zbrojne oddziały samoobrony cywilnej, a nawet je współfinansować.