wrz 202014
 

Trudno jednoznacznie ocenić gospodarkę amerykańską, a więc mówić bez wątpliwości o jej obecnym stanie i o jej perspektywach. Wysokość długu publicznego, poziom deficytów budżetowego i na rachunku bieżącym, wysoki jak na USA poziom bezrobocia i jeszcze stosunkowo niskie tempo wzrostu PKB, mimo utrzymywania od wielu miesięcy programu quantitative easing (QE), nie pozwalają na optymizm. To są fakty! Poznajmy jak gospodarkę swojego kraju ocenia amerykański bank centralny, główny gracz na amerykańskich rynkach.