wrz 082014
 

66 procent polskich pracodawców deklaruje, że w ciągu kolejnych trzech miesięcy bieżącego roku będzie rekrutować specjalistów i menedżerów – wynika z szesnastej już edycji badania dynamiki zatrudnienia zrealizowanego przez Antal Global Snapshot. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłasza tradycyjnie już sektor SSC/BPO, a także branża IT oraz e-commerce. Trzeba przyznać, że obecna koniunktura dla pracowników średniego i wyższego szczebla rysuje się dość obiecująco.