paź 212014
 

Rząd zdecydował o utworzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Nowy organ, działający przy ministrze finansów, będzie miał za zadanie przygotowanie nowych regulacji fiskalnych, zastępujących dotychczasową Ordynację podatkową. Nowe prawo podatkowe ma być jasne, przejrzyste i przyjazne uczciwym podatnikom.