paź 082014
 

W polskich gospodarstwach rolnych panuje pesymizm. Z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wynika, że brak optymizmu nie dotyczył tylko bieżącej sytuacji, ale i przyszłości. Wśród optymistów przeważali ludzie młodzi oraz osoby legitymujące się wyższym wykształceniem rolniczym. Wśród czynników niekorzystnie wpływających na działalność rolniczą wymieniane są m.in. zbyt wysokie ceny środków produkcji i zbyt niskie ceny wytwarzanych produktów rolnych.