paź 172014
 

Niemal 2/3 respondentów ostatniego badania AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej płatności zagraniczne i wymianę walut dla eksporterów i importerów, nie odczuwa żadnych skutków konfliktu na linii Rosja – Ukraina. Pozostała grupa badanych deklaruje, że odczuwa mniejsze (15,9 proc.) bądź większe (17,4 proc. ) straty.