paź 082014
 

Badacze z Eurofoundu przeanalizowali 20 grup zawodowych, obejmujących 76% wszystkich zatrudnionych pracowników, aby sprawdzić, w których zawodach dominują kobiety, a w których mężczyźni. Okazuje się, że grupami zawodowymi typowo męskimi są w szczególności: robotnicy budowlani (tylko 1% grupy stanowiły kobiety); kierowcy i operatorzy pojazdów (4% grupy stanowiły kobiety); czy pracownicy obróbki metali (5% grupy stanowiły kobiety).