paź 132014
 

W III kwartale pogorszyły się oceny sytuacji gospodarczej formułowane przez mikroprzedsiębiorstwa – wynika
z najnowszego badania Idea Banku. Odsetek osób oczekujących przyspieszenia gospodarki w stosunku do ub.r. skurczył się do 27,6% z 35,4% kwartał wcześniej, przybyło też pesymistów, obawiających się spowolnienia gospodarki. Ale gorsze oceny sytuacji ogólnej w niewielkim stopniu przełożyły się na ocenę perspektyw własnego biznesu. Nadal ponad 50% mikroprzedsiębiorstw spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów, a niemal co trzeci albo już zwiększył zatrudnienie, albo rozważa przyjęcie nowych pracowników.