paź 272014
 

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące działalności polskich mikroprzedsiębiorstw w 2013 roku. Wynika z nich m.in., że w badanym okresie działało 1754,4 tys. takich firm, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 1,6 procenta. Analogicznie do lat ubiegłych najwięcej w tej grupie było jednostek należących do osób fizycznych (93,7% – 1643,2 tys. podmiotów).