paź 292014
 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w III kwartale bieżącego roku wreszcie doczekaliśmy się wzrostu zatrudnienia. Nie inaczej było w firmach należących do tzw. Nowoczesnej Gospodarki, które w analizowanym przedziale czasowym zanotowały ponad 4-procentowy wzrost wobec analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z najświeższego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2014”, którego opracowaniem zajmuje się ADP Polska.