paź 212014
 

Większość małych i średnich przedsiębiorstw wierzy w możliwość ekspansji na rynki zagraniczne – wynika z pogłębionego badania przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie DHL. Pomimo dość istotnych barier respondenci przewidują, że w ciągu najbliższych pięciu lat nawet 50% ich przychodów zostanie wygenerowane w obrocie międzynarodowym.