paź 202014
 

O ile spółki giełdowe cechuje dość dobry poziom ujawniania danych na temat ładu korporacyjnego, o tyle raportowanie zdecydowanie kuleje w odniesieniu do danych z obszaru społecznego i środowiskowego. To jeden z głównych wniosków płynących z III edycji projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES. Analiza objęła 897 spółek, którym przyjrzano się pod kątem ujawniania danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).