paź 022014
 

Procedowany przez Sejm projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) wymaga istotnych zmian, aby możliwe było uruchomienie inwestycji w morską energetykę wiatrową.
Z niezależnych analiz wynika, że 16% nakładów inwestycyjnych na budowę morskich farm wiatrowych (MFW) może trafić bezpośrednio lub pośrednio do portów, stoczni i armatorów. Do 2030 roku w regionach nadmorskich może powstać nawet 30 tysięcy miejsc pracy.