paź 092014
 

Ubiegły rok przyniósł w Polsce kolejny już wzrost dochodów rozporządzalnych na osobę. W 2013 roku przeciętna kwota, jaką dysponował Polak, wynosiła 1 299 PLN i była wyższa o 0,7% w porównaniu z 2012 rokiem. Na przestrzeni dekady dochód rozporządzalny wzrósł prawie dwukrotnie: np. w 2003 stanowił zaledwie 54% tego, co w 2013 roku.