lis 142014
 

Wielkość wsparcia przekazanego polskim przedsiębiorcom w ramach pomocy minimis przekroczyła w minionym roku 6,1 miliarda złotych – podaje raport sporządzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej środków trafiło do niewielkich firm, a dominującą formą pomocy były dotacje i ulgi podatkowe.