lis 172014
 

Najnowszy odczyt Bibby MSP Index wskazuje, że optymizm wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest zdecydowanie mniejszy niż jeszcze w kwietniu bieżącego roku. Powodów do niepokoju nie ma jednak zbyt wielkich – wskaźnik sięga obecnie poziomu 53 punktów, co ciągle jest prognostykiem poprawy sytuacji w firmach. Na spadek nastrojów największy wpływ wywarła newralgiczna sytuacja na linii Ukraina – Rosja.