lis 172014
 

Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku polskie sądy wydały postanowienia o upadłości 402 polskich przedsiębiorstw. Trend spadkowy jest już faktem – 402 bankructwa to wartość o 11,5 proc. niższa od wyniku, zanotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ciągle jednak upadłości jest o ponad 100 procent więcej niż przed kryzysem. Ponadto miniony rok, ze względu na dość znaczne ograniczenie konsumpcji prywatnej, nie był dla przedsiębiorców zbyt łaskawy.