lis 162014
 

Dane o PKB w III kw. okazały się lepsze od oczekiwanych. Wzrost wyniósł 3,3%, podczas gdy analitycy makroekonomiczni spodziewali się wskaźnika na poziomie 2,8%. Za lepsze wyniki gospodarki w dużym stopniu odpowiadają mikrofirmy, które w badaniu przeprowadzonym przez Grupę Idea Banku w III kwartale informowały o pozytywnej ocenie własnej sytuacji i perspektyw rozwoju oraz o wysokiej jak na tę grupę skłonności do inwestowania.