lis 142014
 

Tegoroczny wzrost gospodarczy w Rosji ukształtuje się na poziomie -0,6%. W nadchodzącym roku sytuacja ma się jednak poprawić (prognozowany wzrost 1%). Najbardziej zagrożonymi branżami są obecnie przemysł gazowy, naftowy, hutniczy, górniczy oraz transport i telekomunikacja. W dość trudnym położeniu mogą znaleźć się kraje importujące z Rosji ropę i gaz oraz te, które są silnie z nią powiązane handlowo, jak chociażby Finlandia, Słowacja, Litwa i Estonia. To zasadnicze wnioski wypływające z lektury najnowszej analizy Euler Hermes pt. „Rosja i Zachód: trudna miłość?”