lis 132014
 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa fazę ożywienia, którą odnotowano w drugim i trzecim kwartale tego roku mają już za sobą. Ze względu na fakt, że ożywienie to było relatywnie krótkie, wskaźnik nastrojów KERNA obniżył się na ten kwartał do minus 58,19 pkt., a w ślad za spadkiem optymizmu odnotowano znaczącą obniżkę prognozowanych inwestycji – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który co kwartał monitoruje MŚP w Polsce.