lip 132011
 

Karty identyfikacyjne

Zasadniczym celem karty identyfikacyjnej (ang. ID Card) jest szybka identyfikacja jej właściciela – w tym celu karta identyfikacyjna dysponuje numerem, który może być zarejestrowany bezpośrednio na karcie w sposób umożliwiający jego elektroniczne odczytanie. Karta identyfikacyjna może też być wyposażona w kod PIN (bądź inny sposób kontroli) dzięki czemu jej zastosowanie może pozwolić na rezygnację z innych metod sprawdzenia tożsamości właściciela takiej karty.
Służą one do potwierdzenia tożsamości klienta banku w trakcie realizowania przez niego operacji w oddziale banku. Karta identyfikacyjna może być wykorzystana zamiast albo oprócz rutynowych metod identyfikacji posiadacza (ocena wzoru podpisu, sprawdzenie dokumentu tożsamości). Stosowanie kart identyfikacyjnych nie tylko ułatwia i skraca proces sprawdzenia tożsamości klienta w oddziale banku, ale również dzięki zastosowaniu kodu PIN umożliwia większy stopień bezpieczeństwa niż tradycyjne metody oparte na porównaniu wzoru podpisu bądź sprawdzeniu dokumentu tożsamości.
Dzięki użyciu kart identyfikacyjnych, bank może w bezpieczny sposób wprowadzić tzw. odmiejscowienie rachunku, czyli umożliwić klientom banku dostęp do swoich rachunków w dowolnym oddziale tego banku.
Przykłady: karty identyfikacyjne PeKaO SA czy Lukas Banku SA.

Karty bankomatowe

Karta bankomatowa (ang. ATM Card lub Cash Card) służy wyłącznie do dokonywania wypłat gotówki plus innych transakcji, które możliwe są do wykonania przy użyciu bankomatu, np. sprawdzenie stanu rachunku, wydrukowanie historii transakcji, zmiana kodu PIN czy dostęp do funkcji depozytowych w bankomacie. Karta bankomatowa nie jest wyposażona w żadne funkcje płatnicze, nie można zatem przy jej użyciu wykonać transakcji bezgotówkowej – choćby nawet bankomat udostępniał możliwość wykonania takiej transakcji, np. doładowanie konta telefonu komórkowego. Ponieważ funkcjonalność tego typu kart jest bardzo ograniczona, zdecydowana większość banków nie wydaje kart bankomatowych. W zamian banki wydają karty płatnicze, które jednocześnie wyposażone są w funkcje karty bankomatowej.

Karty płatnicze

Karta płatnicza (ang. Payment Card) służy do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych. Karta płatnicza nie musi posiadać funkcji umożliwiającej wypłatę gotówki z bankomatu lub kasy banku, a z kartą nie musi być związany kod PIN. Jednakże mało banków decyduje się na wydawanie kart wyposażonych wyłącznie w same funkcje płatnicze bez funkcji bankomatowych. Zatem praktycznie każda karta płatnicza wydawana przez bank, prócz funkcji płatniczych jest wyposażona również we wszystkie funkcje karty bankomatowej. Stwierdzenie „karta płatnicza” oznacza zatem kartę, którą możemy zarówno dokonywać płatności w punktach handlowo-usługowych jak i również dokonywać operacji w bankomatach.
Przykłady: karty płatnicze VISA Electron mBank’u, Maestro PeKaO SA.