lip 042011
 

A czemu by nie dowiedzieć się czegoś więcej o finansach, kredytach, kontach? Czemu mam niewiedzieć skąd banki biorą pieniądze, które później pożyczają, albo co się dzieje gdy przestanę spłacać raty kredytu? Postaram się przybliżyć te tematy w kilku „lekcjach”. A więc zaczynamy: dziś odpowiedź na pytanie co to jest bank i po co go utworzono?

I Definicje banku

 • Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania operacji bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
 • Bank jest jednym z najważniejszych składników systemu gospodarczego.
 • Z jednej strony jest konieczny do poprawnego działania obiegu finansowego państwa a z innej jest uczestnikiem publicznej sfery usług.
 • Bank jest „biznesem szczególnym”: zarabia na pożyczonych pieniądzach, jednocześnie ma obowiązek oddać powierzone finanse w ustalonym czasie.
 • Bank jest instytucją zaufania publicznego.

II Rola banków

 • Banki są przedsiębiorstwami, które przejmują szereg operacji pieniężnych z jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych.
 • Banki są instytucjami służącymi do zamiany ryzyka oraz terminu przy przyjmowaniu udziałów oraz użyczaniu kredytów.

Do elementarnych dziedzin aktywności banku przynależą:

 • Zbieranie środków pieniężnych.
 • Udzielanie kredytów i pożyczek finansowych.
 • Realizowanie rozliczeń finansowych.

III Reguły działalności banku

 • Banki nie są „samotną wyspą”. Są fragmentem i uczestnikiem systemu bankowego. Gwarantuje to stabilność, nadzór oraz zachowanie kredytu zaufania jakim obdarzają bank konsumenci.

IV Główny nadzór bankowy

Szczególny zakres funkcjonowania banków – rozporządzanie środkami pieniężnymi klientów – narzuca wyznaczenie instytucji nadzorujących. W Polsce kontrolę nad bezpieczeństwem zgromadzonych pieniędzy pełni Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

Do zadań GINB należy:

 • niedopuszczanie do naruszeń prawa bankowego
 • zabezpieczenie przed utratą płynności przez banki
 • dbanie o utrzymanie rentowności banków (niedopuszczenie do jego likwidacji)

CDN.