lip 082011
 

W drugiej części poznaliśmy rodzaje bankowości – teraz kilka zdań o strategii prowadzonej przez banki detaliczne

VIII Strategia bankowości detalicznej

Strategia wygląda prosto – klient który ma za dużo pieniędzy powinien je powierzyć bankowi, a ten za odpowiednią prowizję pożyczy je klientowi który tych pieniędzy potrzebuje. Stąd chcąc zużytkować aktualny potencjał i tendencje na rynku banki przypisują wybranym produktom kluczowe znaczenie, uznając je za produkty strategiczne. Produkty strategiczne uzupełniane są innymi mniej znaczącymi.

 • W sektorze kredytowym produktem strategicznym są kredyt w ROR, ratalny, samochodowy, a uzupełniającymi kredyt  studencki, gotówkowy, sezonowy
 • W sektorze depozytów produkt strategiczny to depozyt na koncie ROR, a uzupełniające książeczka terminowa, rachunki terminowe, bony, rachunki walutowe
 • Do produktów strategicznych w bankowości detalicznej należy jeszcze zaliczyć ROR przy realizacji płatności i karty debetowe.

IX Ukierunkowanie bankowości detalicznej

Można zauważyć, że najbardziej pożądanymi przez banki produktami są te oparte na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zwanych ROR, czyli najbardziej popularnych i o największej liczbie klientów.

Bankowość detaliczna jest szeroko ukierunkowana na klienta indywidualnego. Konsument jest w głównym punktem wszystkich działań banku. Na niego kierowana jest sfera organizacji pracy, używana technologia, proponowane produkty i oferty bankowe.

Jak widać na rysunku klientowi podporządkowane są produkty, segmenty i kanały dystrybucji – „klient rulez”

X Produkty i czynności bankowe

 • Oferta bankowa to propozycja wykonania  przez bank odpowiednich czynności – zwanych operacjami bankowymi.
 • Operacje bankowe to umowne stosunki pomiędzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą
 • Operacje bankowe mają określony związek z  finansami i często określa się je jako produkty bankowe
 • Operacje bankowe są realizowane w ramach rachunków bankowych klientów

 IX Rodzaje operacji bankowych 

 • Finansujące – skutkują do natychmiastowym (lub w ustalonym terminie późniejszym) zwiększeniem środków płatniczych klienta
 • Depozytowe – pozwalają klientowi przekazanie bankowi czasowo zbywających mu środków finansowych w celu ich wykorzystania na cele inwestycyjne czy konsumpcyjne – już wiesz skąd bank ma pieniądze na pożyczki
 • Obsługa obrotu płatniczego – poprzez realizację zlecenia klienta, skutkująca wykonaniem określonych operacji na rachunkach bankowych lub operacje płatnicze dokonywane z inicjatywy samego banku
 • Inne – to na przykład doradztwo, pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi.

CDN.

cze 152011
 

Na co należy zwracać zwrócić uwagę i czym się kierować przy wyborze kredytu samochodowego?

OPROCENTOWANIE KREDYTU – Najczęściej oprocentowanie stanowi przytłaczającą część w kosztach kredytu samochodowego, powinniśmy niemniej pamiętać, kredytodawca może wynagrodzić sobie wyjątkowo okazyjne oprocentowanie, wliczając je w pozostałe parametry oferty. Nieraz bywa na odwrót. Brak nadzwyczajnych kosztów kredytu samochodowego powoduje wzrost oprocentowania. Oprocentowanie zależne jest w większości od czasu kredytowania i wieku pojazdu. Im dłuższy czas kredytowania i starszy samochód, tym zadłużenie droższe. Może się więc okazać, że kupując o rok młodsze auto, mimo wyższej wartości zakupu, będziemy spłacać niższe raty.
PROCEDURA – warto spytać o przebieg procedury udzielania kredytu samochodowego. W wielu przypadkach wszystkie formalności można zorganizować za pośrednictwem telefonu lub internetu, a umowę parafować we własnym domu czy siedzibie firmy. Możemy zaoszczędzić sobie wielokrotnego dojeżdżania do siedziby banku, czy urzędu, a więc oszczędzamy swój czas i pieniądze.
PROWIZJA BANKOWA- ta wielkość często jest ukrywana przy ofercie kredytu, a ukazuje się się dopiero na umowie. Ponieważ wielkość prowizji bankowej sięga często aż 10%, zatem powinno się o nią spytać i negocjować jej obniżkę. W tym miejscu zarysowuje się przewaga internetowych firm brokerskich, których niższe koszty operacji i obsługi pozwalają na obniżenie dywidendy, czyli w efekcie tańszy kredyt samochodowy!
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – sondowanie zdolności kredytowej to elementarny składnik analizy kredytowej, której dokonuje bank. Większość kredytów samochodowych realizowana jest w procedurze uproszczonej (przyjęcie wysokości dochodów na bazie naszego oświadczenia). Pamiętajmy, że o ile to potrzebne możemy zestawiać nasze dochody z rozmaitych źródeł: np. pomocniczo z wynajmu mieszkania. Możemy też połączyć przychody wielu osób np: rodziców z dzieckiem; małżeństw czy osób z wolnego związku. Efekt analizy naszej zdolności kredytowej zależeć będzie w największym stopniu od całkowitego miesięcznego dochodu netto i zobowiązań (pożyczek, kredytów – również tych na kartach kredytowych oraz poręczeń).
WPŁATA POCZĄTKOWA – należałoby pamiętać, że jest możliwość finansowania kredytem nie tylko wartości pojazdu, lecz również pakietu ubezpieczeniowego, a czasami także innych wydatków powiązanych z początkową eksploatacją auta. Obecnie nawet kilkunastoletni samochód używany zdołamy kupić przy zerowej wpłacie własnej.
ZABEZPIECZENIE KREDYTU – Warto wiedzieć, że nieraz istnieje szansa zrezygnowania z jednego rodzaju ubezpieczenia na rzecz innego, które jest dla nas w wyższym stopniu korzystne i dostępne. Żądane coraz częściej zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy może mieć znacząco różny koszt w zależności od banku, a nawet pośrednika banku. Wahają się one przeważnie od 2 do nawet kilkunastu procent.
UBEZPIECZENIE POJAZDU – powinniśmy zapytać o dostępne pakiety ubezpieczeń, wielokrotnie kredytodawcy we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi przygotowują szczególnie korzystne oferty, przede wszystkim dla osób młodych i nieposiadających zniżek.