lut 152012
 

comperiaPowszechnie znaną zasadą dotyczącą inwestowania oszczędności jest to, że im większe ryzyko, tym większy potencjalny zysk z oszczędności. Jakie mamy jednak opcje, jeśli chcemy bezpiecznie ulokować nasze pieniądze?

W ostatnich latach banki bardzo urozmaiciły ofertę produktów, w które możemy zainwestować nasze pieniądze. Możemy swobodnie wybierać pomiędzy tradycyjnymi lokatami, polisolokatami, lokatami strukturyzowanymi. Żeby wybrać optymalne rozwiązanie dla siebie, warto przyjrzeć się każdemu z tych produktów.

Lokaty bankowe
Lokata bankowa to najpopularniejszy sposób lokowania oszczędności. Wybierając ten produkt nie ponosimy żadnego ryzyka, z góry wiadomo ile trwa lokata, jakie jest jej oprocentowanie i jaki będzie nasz zysk po jej zakończeniu. Większość lokat ma stałe oprocentowania, ale zdarzają się również produkty ze zmiennym lub progresywnym oprocentowaniem. Trzeba również pamiętać, że ostateczny zysk z lokat zostanie pomniejszony o „podatek Belki” czyli 19% podatek od zysków kapitałowych.
Załóżmy, że planujemy zainwestować 5000 zł na rok. Jaki zysk może przynieść nam lokata bankowa? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć zestawienie 3 najlepszych lokat dostępnych w tej chwili na rynku.
TOP 3 Najlepsze lokaty bankowe, kapitał 5000 zł, czas trwania lokaty 1 rok

Top3_lokaty_bankowe

Z powyższej tabeli wynika, że na najlepszej lokacie bankowej po roku zarobimy 283,50 zł. Jest to zysk pewny, nie ponosimy żadnego ryzyka. Taka kwota na pewno wpłynie na nasze konto.

Polisolokaty
Polisolokata nie jest typową lokatą bankową, a ubezpieczeniem. Zawieramy umowę ubezpieczenia na dożycie. Suma ubezpieczenia z lokaty odpowiada kwocie lokaty na tradycyjnym depozycie bankowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się, że po określonym w umowie czasie zwróci nam wpłacony kapitał wraz z premią (odsetkami). Polisolokaty są dobrym sposobem na ominięcie podatku Belki, ponieważ premia nie stanowi zysku kapitałowego i nie podlega opodatkowaniu.
Należy tylko pamiętać, że pieniądze, które wpłacamy na polisolokatę nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tylko Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG gwarantuje wypłatę tylko 50% kwoty zdeponowanej na polisolokacie.
Jakie zyski możemy osiągnąć na polisolokacie? Spójrzmy na zestawienie 3 najlepszych polisolokat.
TOP 3 Najlepsze Polisolokaty, kapitał 5000 zł, czas trwania lokaty 1 rok

Top3_polisolokaty

Lokaty strukturyzowane
Bardzo ciekawym i coraz bardziej popularnym sposobem inwestowania pieniędzy są lokaty strukturyzowane. Lokując na nich swoje oszczędności możemy osiągnąć większe zyski niż na zwykłej lokacie bankowej, ale możemy również nie zarobić ani grosza.
Lokaty strukturyzowane składają się z dwóch elementów. Mniej więcej 85- 90% zainwestowanych pieniędzy zostaje przeznaczone na zakup pewnych lokat lub obligacji, pozostałe 10- 15% inwestor lokuje w ryzykownych opcjach. Dzięki inwestycjom w bezpieczne aktywa, mamy gwarancję, że kapitał włożony w lokatę zostanie nam zwrócony. Natomiast nasz zysk jest zależny od wyników opcji. Opcje mogą, ale nie muszą być powiązane z rynkiem finansowym. Zyski z opcji mogą być uzależnione zarówno od poziomu indeksu WIG20, jak i notowań cen kawy, brylantów czy chińskich spółek.
W przypadku lokat ustrukturyzowanych trudno przewidzieć zysk, jaki osiągniemy. Sposób naliczania jest z reguły dość skomplikowany i zależny od wielu czynników. Jest on jednak na pewno wyższy niż w przypadku tradycyjnych lokat. Trzeba wziąć jednak pod uwagę ryzyko, że otrzymamy jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

A dla wielbicieli większego ryzyka…
Jeśli nie satysfakcjonują Cię kilkuprocentowe zysk, a ewentualna strata nie zburzy domowego budżetu, możesz sięgnąć po bardziej ryzykowne rozwiązania: fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, akcje, udziały w spółkach. Musisz tylko odpowiedzieć na pytanie, czy masz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by takie inwestycje przyniosły pieniądze.

Marta Ośko
Comperia.pl

sty 172012
 

comperiaLokata bankowa czy konto oszczędnościowe? Który produkt przyniesie ci więcej korzyści?

Na czym lepiej oszczędzać – na koncie oszczędnościowym, czy lokacie? To zależy czy deponent bardziej ceni łatwy dostęp do swoich środków, czy wyższe oprocentowanie oszczędności. Wszystko tłumaczą analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl.

- Lokata bankowa
Wybierając lokatę terminową, musimy się zastanowić, jaką kwotę i na jak długo chcemy zdeponować w banku. Od tych dwóch czynników zależy oprocentowanie lokaty, czyli nasz zysk. Obecnie banki oferują różnorodne produkty: od lokat jednodniowych po trzyletnie. Teoretycznie jest tak, że im dłuższą lokatę wybierzemy, tym większe są nasze korzyści. W praktyce jednak oprocentowanie depozytów na 3 miesiące czy pół roku bywa nawet lepsze niż lokaty na rok czy 2 lata. Warto zatem zestawiać ze sobą oferty, np. dzięki internetowej porównywarce finansowej.

To deponent musi zadecydować, na jak długo jest w stanie zamrozić pieniądze, ponieważ zerwanie lokaty przed czasem oznacza zazwyczaj utratę całości lub części odsetek, a tym samym brak zysku.

Należy również zwrócić uwagę na częstotliwość kapitalizacji odsetek, czyli jak często bank będzie dopisywał do rachunku zarobione odsetki. Najkorzystniejsza lokata to ta, która ma jak najczęstszą kapitalizację, co najmniej miesięczna, ale część banków oferuje kapitalizację kwartalną lub rzadszą. Najlepsze są obecnie lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, ponieważ zysk nie jest pomniejszany o tzw. podatek Belki. Niestety, już od 31 marca wszystkie lokaty, niezależnie od częstotliwości kapitalizacji odsetek, będą podlegały 19-procentowemu podatkowi od zysków kapitałowych.

- Konto oszczędnościowe
Oszczędzanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym daje nam dużą swobodę. Pieniądze możemy wpłacać w dowolnej chwili, możemy również w każdym momencie je wypłacić bez utraty odsetek. Jednak są tu pewne ograniczenia- większość banków pozwala na bezpłatną wypłatę pieniędzy z konta tylko raz w miesiącu. Przy każdej kolejnej wypłacie pobierana jest wysoka prowizja, nawet do 10 zł. Częste wypłaty będą więc powodowały utratę zysku. Opłata za użytkowanie rachunku oszczędnościowego jest bardzo rzadkim zjawiskiem w bankach.

Trzeba zwrócić uwagę oczywiście na oprocentowanie konta oszczędnościowego. Czasem jest ono takie samo niezależnie od wysokości ulokowanych na nim środków, niekiedy jednak banki uzależniają je od salda, i oprocentowanie rośnie stopniowo wraz ze wzrostem umieszczonej na rachunku kwoty. Należy również sprawdzić, jak długo oprocentowanie będzie obowiązywało, zwłaszcza jeśli jest szczególnie atrakcyjne. Może się bowiem okazać, że jest to produkt promocyjny i po krótkim czasie zysk z naszych pieniędzy będzie na zupełnie innym poziomie.

Warto pamiętać, że w przypadku kont oszczędnościowych oprocentowanie nie jest stabilne, zależy od stóp procentowych. Jeśli stopy spadną, oprocentowanie konta zostanie obniżone, a to oznacza to, że nie możemy być pewni naszego zysku.

– Co wybrać?
Konto oszczędnościowe jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą oszczędzać na bieżąco, bez określonego celu. W każdej chwili mogą deponować na koncie nadwyżki finansowe i mają stały dostęp do swoich pieniędzy. Lokata terminowa jest korzystna dla osób, które mają określone oszczędności i mogą je na dłuższy czas zamrozić. Na długoterminowej lokacie można lepiej zarobić (zysk nawet o 2 p. proc. większy), a oprocentowanie, jeśli jest stałe (a zazwyczaj jest) nie jest zależne od zmian stóp procentowych.

Marta Ośko
Mikołaj Fidziński
Comperia.pl